LOGISTIK?
Vi klarar det

o nas

Om oss

Ta del av vårt anbud och övertyga er själva att det lönar sig att samarbeta med oss!

Vi är ett företag som specialiserat sig på delparti- och helbilstransporter från hela Europa till Skandinavien. Vår huvudsakliga verksamhet är transport av mat i en kontrollerad temperatur. Vi använder moderna mobila lager av typ cross-dock som möjliggör kostnadsoptimering och flexibel anpassning av lagrings- och lastutrymme med hänsyn till konjunkturen och säsongsbetoningen. Vi har lång erfarenhet när det gäller samlastningsgods för många kunder från olika branscher. Våra kunder är bl.a. Unilever, Nestle, Orkla, Wawel, Marine Harvest, ZM Nove, Konspol. Genom målmedvetna åtgärder kan vi utnyttja lastutrymme på ett bättre sätt. Detta leder i sin tur till konkurrenskraftiga och attraktiva priser både på kontrakt- och spotmarknaden. Genom en löpande analys av lastflöden kan vi genomföra gemensamma projekt som ökar effektiviteten i hanteringen av leveranskedjan. Vi har filialer i Danmark och i Sverige, vilket bekräftar vår övertygelse om att vi kan ta fram en ny dynamik och fördelaktiga lösningar som kan betydligt minska logistikkostnader hos våra kunder.

Kontakta oss

Kontakt
Meddelandet skickas, tack!
Kontaktuppgifter